Event Management Consulting Technical Assistance

Nederlands

Foto's, tekst en al het andere materiaal op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd , en het is illegaal om dit materiaal te verkopen, weg te geven, in email of nieuwsgroepen te verspreiden, in een andere site te gebruiken, of op welke andere wijze ook het materiaal beschikbaar te stellen voor anderen zonder mijn uitdrukkelijke toestemming vooraf .Alle fotomateriaal op deze site is eigendom van Olivier Vandeginste tenzij anders aangegeven en kan op de site Atmospheres.be geraadpleegd worden.
  • Het Johnny Halliday album is eigendom van Patrick Nuytkens.

 

English

All material on this site is copyright of Olivier Vandeginste, unless explicitly noted otherwise. Reproduction of any of this material in any form without my prior approval is not allowed! For any questions concerning this site, read the contact and send an email if your question is not answered there. All photomaterial can be found on Atmospheres.be and stays property of Olivier Vandeginste at any time...
  • The Johnny Halliday album is property of Patrick Nuytkens

 

Français

Tout matériel photographique sur le site est protégé par des droits d'auteur. Reproduction, vente, utilisation dans emails ou forums de ce matériel sans mon accord est strictement interdit. Si vous avez des questions conçernant le site ou les photos sur ce site, allez voir sur Atmospheres.be. Tout matériel présent sur le site de pi-proproductions.eu est la propriété de Olivier Vandeginste sauf si contredit ci-dessous.

  • L'album Johnny Halliday est la propriété de Patrick Nuytkens.